wykształcenie podstawowe

|
Skład i wzór chemiczny węgla

Węgiel to bez wątpienia jeden z najbardziej istotnych pierwiastków. Jest to jeden z najczęściej występujących pierwiastków w całym Wszechświecie (obok tlenu, helu oraz wodoru). Jak się okazuje, to właśnie węgiel był jednym z niewielu pierwiastków, które poznano już w epoce starożytności. Polska nazwa tego związku została zaproponowana przez Filipa Waltera. Węgiel w układzie okresowym jest
Read More

|
Multimedialne testy gimnazjalne

Test gimnazjalny to drugi ważny egzamin, na ścieżce edukacyjnej polskiego ucznia. Pierwszym tego rodzaju egzaminem jest sprawdzian kończący szkołę podstawową. Test gimnazjalny jest o tyle ważny, że jego wynik wpływa bezpośrednio na to, do jakiego liceum uczeń zostanie przyjęty. Egzamin gimnazjalny to test, którego zadaniem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w toku nauczania gimnazjalnego.
Read More