‘legalny pobyt w polsce’

postheadericon Na jakich zasadach obcokrajowcy mogą studiować w Polsce?

studiowanie w polsceZasady ubiegania się cudzoziemców o przyjęcie na studia w polskiej uczelni są w zasadzie takie same zarówno dla obywateli państw UE, jak i osób pochodzących spoza UE. Kandydat powinien spełnić szereg warunków.
Do warunków podstawowych, niezależnie od rodzaju i stopnia studiów, które zamierza podjąć osoba bez polskiego obywatelstwa, zalicza się konieczność posiadania dokumentów potwierdzających legalny pobyt w Polsce. Zalicza się do nich między innymi Kartę Polaka lub wizę. Wymagane jest także zaświadczenie lekarskie i przedstawienie polisy ubezpieczeniowej na wypadek nieszczęśliwych wypadków, Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. W sytuacji, kiedy osoba jest pozbawiona polisy ubezpieczeniowej musi przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego w polskim NFZ tuż po rozpoczęciu nauki. Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, by cudzoziemiec mógł studiować w Polsce? dowiedz się więcej »