legalny pobyt w polsce

studiowanie w polsce

Zasady ubiegania się cudzoziemców o przyjęcie na studia w polskiej uczelni są w zasadzie takie same zarówno dla obywateli państw UE, jak i osób pochodzących spoza UE. Kandydat powinien spełnić szereg warunków. Do warunków podstawowych, niezależnie od rodzaju i stopnia studiów, które zamierza podjąć osoba bez polskiego obywatelstwa, zalicza się konieczność posiadania dokumentów potwierdzających legalny
Read More