Studia na kierunku wycena nieruchomości

W Polsce rynek nieruchomości ciągle jest niewystarczająco rozwinięty i przejrzysty, dlatego wykształcenie w tym zakresie zdaje się być szansą dla wielu osób pragnących działać w tej dziedzinie gospodarki. Studia na kierunku wycena nieruchomości prowadzone są obecnie przez wiele uczelni jako studia podyplomowe prowadzone w systemie zaocznym, np. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie czy na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

Studia takie trwają zazwyczaj dwa semestry, a ich koszt waha się w granicach od około 3 000 do 5 500 złotych, z możliwością zapłaty w ratach. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie wykształcenia wyższego.

Celem podyplomowych studiów na kierunku Wycena Nieruchomości jest umożliwienie zdobycia umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy przygotowującej do egzaminu państwowego w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną jest bowiem ukończenie studiów podyplomowych oraz odbycie praktyki zawodowej, która nie może trwać krócej niż dwanaście miesięcy – należy bowiem w jej trakcie wykonać co najmniej 15 operatów. Uprawnienia i licencje zawodowe dla rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości nadaje prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast na podstawie postępowania kwalifikacyjnego zakończonego pozytywnym wynikiem.

Prowadzenie działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawcy majątkowego bez stosownych uprawnień grozi karą grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności.

Studia podyplomowe pozwalają na zdobycie aktualnej wiedzy obejmującej najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe, wybrane elementy budownictwa i kosztorysowania oraz szacowania nieruchomości. W programie studiów znajdują się m.in. zajęcia, na których słuchacze uczą się sporządzać operaty szacunkowe niezbędne do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Wiele uczelni w porozumieniu ze Stowarzyszeniami Rzeczoznawców Majątkowych organizuje także praktyki zawodowe, które są niezbędne do przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego. Ukończenie studiów jest zatem pierwszym krokiem do zdobycia uprawnień niezbędnych do wykonywania tego atrakcyjnego zawodu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *