Jak napisać wniosek o przedłużenie sesji?

podanie o przedłużenie sesji

Coraz więcej studentów ma problemy z uzyskaniem wszystkich zaliczeń i zdaniem egzaminów w wyznaczonym terminie. Należy dodać, że w takiej sytuacji studenci mogą napisać podanie o przedłużenie sesji, ale żeby było ono pozytywnie rozpatrzone, musi być właściwie sformułowane. Przede wszystkim, najważniejsze znaczenie będzie miała tu motywacja prośby, gdyż to od niej zależy czy dziekan uwzględni nasz wniosek. Otóż, wśród argumentów, najczęściej uwzględnianych przez dziekana wymieniany jest zły stan zdrowia lub choroba, ale w tym wypadku student powinien się legitymować zwolnieniem lekarskim albo kartą leczenia szpitalnego.

Ponadto, zazwyczaj pozytywnie rozpatrywane są podania studentów, którzy studiują na dwóch kierunkach, ponieważ wtedy mają znacznie więcej zaliczeń i egzaminów, nierzadko w jednym dniu. Oprócz tego, w uzasadnieniu prośby możemy podać trudną sytuację rodzinną, np. spowodowaną klęską żywiołową czy śmiercią lub chorobą bliskiej osoby, ponieważ może ona utrudnić przygotowanie się do zaliczeń czy egzaminów. Nie zapominamy o tym, by wniosek do dziekana podpisać własnoręcznie.

 

Wzór wniosku o przedłużenie sesji

 

 

……………………….

miejscowość, data

……………………….

imię i nazwisko studenta

……………………….

……………………….

adres zamieszkania studenta

………………………….

kierunek i rok studiów

………………………….

nr albumu studenta

Sz. P. …………………..

Dziekan ds. Studenckich

Wydziału ………………….

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie sesji egzaminacyjnej i ważności karty zaliczeniowej do dnia ……………………..

Prośbą swą motywuję tym, że nie udało mi się uzyskać zaliczenia z przedmiotu/przedmiotów ………………………………………………………………………………………………………………

z powodu ……………………………………………………………………………………… (krótkie uzasadnienie wniosku)

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

 

…………………..

(własnoręczny podpis studenta)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *